Czym są zakażenia szpitalne?

Najbardziej sterylne porodówki, generalnie kliniki i szpitale, to miejsca, w których pojawia się mnóstwo drobnoustrojów chorobotwórczych. Szpitale i kliniki na ogół radzą sobie z tym problemem, ale zakażenia szpitalne zdarzają się bezustannie.

Czym są zakażenia szpitalne? Zakażenia szpitalne najczęściej dotyczą personelu medycznego, który jest na to przygotowany i zna procedury działania. Czasami zakażenia dotyczą również pacjentów. Zakażenia szpitalne są na ogół związane z wykonywaniem w sposób nagły dużej ilości inwazyjnych zabiegów metodami podtrzymywania życia. Czyli używanie respiratorów, czy też żywienie pozajelitowe. Zakażenia szpitalne towarzyszą niekiedy oddziałom,  gdzie stosuje się leki obniżających odporność.

 

Zakażenia szpitalne według wielu specjalistów medycznych stanowią obecnie główną przyczynę wielu chorób zakaźnych oraz dotyczą wszystkich szpitali na całym świecie. Do zakażeń szpitalnych dochodzi w placówkach najniższych szczebli oraz w wysoce specjalistycznych klinikach, akademiach i instytutach.


Zakażenia są najczęściej spowodowane przenoszeniem drobnoustrojów na rękach, zanieczyszczoną odzieżą. Coraz rzadziej złymi warunkami sanitarno-higienicznymi lub brakiem kontroli zakażeń w szpitalach.


Zakażenie szpitalne rozpoznaje dokładne badanie mikrobiologiczne. Zakażenie uznaje się za szpitalne jeśli:
- wystąpiło 48-72 godziny od przyjęcia do szpitala,
- od 2 tygodni do kilku lat w przypadku zakażeń wirusami HBV, HCV, HIV i gruźlicą,
- do miesiąca po zabiegu operacyjnym

Polska wykonuje 3 - krotnie mniej diagnostycznych badań mikrobiologicznych w porównaniu z innymi krajami UE, więc tym bardziej świadomość o zakażeniach szpitalnych i ich zapobieganiu jest przydatna.


Jak uniknąć zakażeń szpitalnych? Pacjentka może zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia, jeśli dba o mycie rąk po wyjściu z toalety, przed wejściem i po wyjściu z sali chorych oraz mycie rąk przed posiłkami. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w dużej mierze leży po stronie instytucji. Polega na stworzeniu w szpitalu takich barier i warunków pracy, które uniemożliwiają przenoszenie się drobnoustrojów z chorego na chorego, czy też z personelu na chorego lub też ze sprzętu szpitalnego na chorego.
 

Przeczytaj również: