Problemy ze słuchem u dzieci

Nawet bardzo uważna mama, może nie zobaczyć tego, czego nie widać. Tym bardziej, jeśli dziecko nie zdaje sobie sprawy z braku. Chodzi o słuch. Dzieci mają najróżniejsze problemy ze słuchem, a większość z nich jest rozpoznawana za późno.

Pięcioro dzieci na tysiąc dzieci rodzi się z wadą słuchu. Jakikolwiek brak, jak też rodzaj wczesnej utraty słuchu może skutkować u dzieci opóźnieniami w budowaniu umiejętności komunikacyjnych, a w rezultacie problemami z uczeniem się, wychowaniem i funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej. Stąd też wczesne rozpoznanie problemów ze słuchem i interwencja są kluczowe dla prawidłowego rozwoju dziecka.


Dzieci mogą doświadczyć utraty słuchu z różnych powodów. Dość powszechną przyczyną ubytków słuchu jest zapalenie ucha środkowego. U małych dzieci pojawia się ono dość często. Ich trąbki słuchowe nie są bowiem w pełni rozwinięte. Za błoną bębenkową gromadzi się płyn, który może zostać łatwo zainfekowany. Nawet jeśli ból czy infekcja nie występuje, płyn może przyczynić się do uszkodzenia słuchu, jeśli pozostaje tam dłuższy czas.


Niektóre dzieci rodzą się z wadami słuchu w wyniku komplikacji powstałych w okresie prenatalnym lub porodu. Jednak ponad połowa wszystkich wrodzonych problemów ze słuchem u dzieci jest spowodowana czynnikami genetycznymi. Do utraty słuchu u dziecka mogą także przyczynić się choroby u matki, takie jak cukrzyca, schorzenia nerek czy zatrucia krwi. Ryzyko utraty słuchu podnosi także przedwczesny poród.


Problemy ze słuchem u małych dzieci mogą powodować też choroby, takie jak zapalenie opon mózgowych, odra, ospa wietrzna, a nawet grypa.  Niedosłyszenie może być również wynikiem urazów głowy, bardzo głośnych dźwięków lub przyjmowania niektórych leków. Delikatny narząd, jakim jest główka dziecka powinien być szczególnie chroniony, również z uwagi na prawdopodobieństwo pojawienia się problemów ze słuchem.


Czasami rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy z faktu, że dziecko słabiej słyszy, dlatego muszą być szczególnie wyczuleni na wszelkie świadczące o tym sygnały. Zresztą, utrata słuchu u dziecka jest czasem bardzo trudna do zidentyfikowania - nie wiemy kiedy, nie wiemy dlaczego. Problem uwidacznia się często dopiero w momencie pojawienia się wyraźnych sygnałów opóźnienia mowy. Wiele uszkodzeń słuchu zostaje więc nierozpoznanych przed ukończeniem przez dziecko 2 lat. Rozwój diagnostyki medycznej doprowadził do pojawienia się metod diagnostycznych, które wykorzystują różne techniki umożliwiające przetestowanie słuchu - niezależnie od wieku dziecka.


Kto może zauważyć, że dziecko ma problemy ze słuchem? Pierwszą osobą mogącą zauważyć takie nieprawidłowości jest najczęściej rodzic. Wczesne oznaki problemów ze słuchem charakteryzuje między innymi brak reakcji dziecka na hałas, głos czy dźwięki z radia lub telewizora. W razie podejrzenia wady słuchu należy jak najszybciej skontaktować się z pediatrą. Im wcześniej uzyska się pomoc i rozpocznie leczenie, tym większe szanse na osiągnięcie pełnego potencjału rozwojowego.
 

-pch-

Przeczytaj również: