Dzieci czerpią negatywne wzorce przyjaźni

Zapewne doskonale wiecie o tym, że matki stanowią wyjątkowo silny wzór dla dzieci. Chcąc wychować dziecko jak najlepiej musimy zwrócić też uwagę na to, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi, w tym z przyjaciółmi.

Od dawna wiadomo, że dzieci we wszystkim naśladują rodziców. Robią to szczególnie będąc młodsze, próbując się zaadaptować do otaczającego świata. Rodzice stanowią też wzór dla tych starszych dzieci, którzy świadomie bądź nieświadomie powielają ich zachowania.
 

Badania z University of Missouri dowodzą, że relacje matek z innymi dorosłymi mogą wpływać na stosunki ich dorastających dzieci z ich własnymi przyjaciółmi. Ponadto młodzież naśladuje zwłaszcza te negatywne aspekty relacji, jak konflikty.
 

Matki często wchodzące w sytuacje konfliktowe z własnymi znajomymi mogą dawać młodym ludziom sygnał, że takie zachowanie jest dopuszczalne. Co więcej, młodzież może uznać, że taki wzór zachowania jest zupełnie normalny dla przyjaźni. Jest to niebezpieczne, ponieważ negatywne relacje z rówieśnikami zwiększają szanse na wystąpienie lęku i depresji u dziecka. Bo grupa rówieśnicza dla dziecka jest bardzo ważnym środowiskiem, w którym dziecko pragnie się odnaleźć.
 

Dotychczasowe badania skupiały się na młodszych dzieciach. Naukowcy z University of Missouri postanowili jednak rozszerzyć grupę badawczą na młodzież. Badaniem objęto młodych ludzi w wieku od 10 do 17 lat oraz ich matki. Ankietę przeprowadzono oddzielnie w grupie dzieci i oddzielnie w grupie matek. Zmierzono pozytywne i negatywne aspekty przyjaźni w obu grupach. Wyniki pokazały, że pozytywne wzorce matek nie zawsze były powielane przez dzieci. Natomiast negatywne właściwości relacji młodzież naśladowała znacznie częściej.
 

Badanie nie dowiodły niczego nowego. Matki są silnym wzorcem dla własnych dzieci. Młodzi ludzie świadomie lub nieświadomie kopiują ich sposób postępowania. Stąd też, jeśli matki kłócą się, narzekają na swoich znajomych, dzieci adaptują te formy zachowań do swojego własnego środowiska.
 

Konflikt, jak wiadomo, to normalna i nieunikniona część każdej relacji. Niemniej świadczy o zaburzeniach występujących w więziach międzyludzkich. Wysoki poziom tego typu wzorców nie jest dla dzieci dobry. Rodzice powinni uważać, jaki przykład dają młodym ludziom w relacjach z innymi ludźmi.
 

 

Przeczytaj również: