Bicie dzieci przez rodziców

Wychowanie dziecka to bardzo trudna i delikatna ścieżka, przez którą każdy rodzic powinien przejść bardzo subtelnie. Niektóre tzw. metody wychowawcze okazują się nieskuteczne. Tak jest klapsami, czyli biciem dzieci przez rodziców. Więc być, czy nie bić?

W Polsce wiele osób, niekoniecznie tylko rodziców, uważa klapsy za dozwoloną i pozytywnie sprawdzoną metodę wychowawczą dzieci. Mają przywoływać do porządku, uczyć respektu i czegoś tam jeszcze. Sprawy mają się jeszcze gorzej, kiedy politycy wykorzystują kwestie wychowania dzieci na swoje potrzeby. Dlatego nawet z klapsów udało się stworzyć sprawę polityczną.

 

Nasze społeczeństwo lubi bić dzieci. Klapsy wymierzone dziecku przez rodzica jako element procesu wychowania akceptuje ponad 60% Polaków. Z kolei ponad 30% akceptuje boleśniejszą formę klapsów, czyli lanie. Tymczasem uderzenie dziecka jest formą przemocy wobec niego. Przemoc nigdy jednak nie jest dobra. Klapsy okazują się niewychowawcze, a nawet spowalniają rozwój wychowawczy dziecka.

Nawet jeśli klaps nie jest bolesny, to jest formą agresywnego krzywdzenia dziecka. Klaps uderza w jego godność. Czym jest więc bicie dzieci przez rodziców? Jest wyrazem bezradności rodziców i braku umiejętności budowania autorytetu wobec dziecka innymi, cywilizowanymi metodami.

Ciekawych informacji dostarczył emerytowany profesora socjologii Murray Straus. Zdaniem profesora Strausa, bicie opóźnia rozwój poznawczy i podwyższa ryzyko wystąpienia zachowań aspołecznych i przestępczych u dziecka.

Wyniki badań profesora Murraya Strausa i jego współpracowników zostały opublikowane. Obejmują one 40 lat badań nad procesem wychowawczym. Publikacja zawiera dane z ponad 7000 amerykańskich rodzin oraz z 32 innych krajów.

Klapsy, według opinii badaczy, są w stanie korygować nieodpowiednie zachowanie dziecka. Jednak nie działają lepiej od innych metod wychowawczych. Ponadto, bicie dzieci, nawet  lekkie osłabia więzi między dziećmi a rodzicami.

 

Przeczytaj: Klapsy spowalniają rozwój wychowawczy dziecka

Najbardziej zatrważające są wyniki badań, które dowodzą, jak klapsy wpływają na dziecko w innych – poza rodziną - sferach jego relacji społecznych. Bite dziecko będzie stosować przemoc wobec innych dzieci. Bite dziecko jako osoba dorosła będzie stosować agresywne zachowania wobec swojego partnera i dzieci.

Bicie wpływa też na potencjał dziecka. Klapsy spowalniają bowiem jego rozwój umysłowy, a to prowadzi do słabszych wyników w nauce.
 

mjk
 

Przeczytaj również: