Zdrowie psychiczne kobiety

Czynniki zewnętrzne wywołują zaburzenia psychiczne u współczesnej kobiety. Kobieta łączy coraz więcej ról, bo współczesny świat, chociaż trudny – to jest dla niej bardziej zrozumiały, niż dla mężczyzny.

Mówi się, że świat współczesny należy do kobiety. Dlatego ona powinna sobie łatwiej w nim radzić, niż on. Jednak kobieta jest bardzo wrażliwą i subtelną strukturą - chociaż radzi sobie lepiej na tym świecie, to płaci za to przerażającą cenę. Kobiety częściej niż mężczyźni zapadają na różnego rodzaju choroby psychiczne. Choroba psychiczna to jednak termin mocno niejednoznaczny i kontrowersyjny z punktu widzenia psychiatrii. Uznawany jest często za termin historyczny, nadal natomiast występuje w przepisach prawnych.

 

Analizując rozwój takich zmian, jak zaburzenia afektywne u kobiet, problemy zawodowe, rodzinne i macierzyńskie oraz analizując rozważania kobiet, które przeżyły szok choroby nowotworowej dowiemy się, że kobieta czuje się coraz bardziej niezbędna i niezastąpiona. Odnajdując się coraz częściej w rolach społecznych zarezerwowanych wcześniej dla mężczyzny, jest jednak bardzo rzadko przez niego zastępowana w obowiązkach tradycyjnie jej przynależnych.

Kobieta porusza się sprawnie po rzeczywistości społecznej. Nie chowa się za połami płaszcza męża i nie czeka biernie. Współczesna, ta przeciętna i ta wyjątkowa kobieta działa. Bardzo często pełna lęku, pełna poczucia niewiedzy. Życie zamienia się w bieg. Nie znajduje już tyle czasu, co dawniej na rozmowy z koleżankami, przyjaciółkami. Na wymianę opinii i dyskusji, która wśród kobiet zawsze miała ogromne znaczenie i pomagała jej funkcjonować i rozumieć świat.


 

Kobiety zapadają na choroby psychiczne, których najczęstszą przyczyną jest stres. Stres związany jest z koniecznością godzenia przez nas różnych postaw i ról społecznych: kobiety pracującej, matki, działaczki społecznej, opiekunki domowego ogniska. Coraz częściej też to kobieta jest w stanie utrzymać rodzinę i rozwiązać problem finansowy, przed którym ugina się jej partner. Nastawienie na cel i jego realizacja dopomaga jej, lecz cena tego wysiłku może być olbrzymia.

 

Stres towarzyszy współczesnej kobiecie, to dynamiczna relacja pomiędzy możliwościami płci pięknej, a wymogami danej sytuacji i miejsca wywołującej napięcie oraz silne emocje. Potwierdzone zostało w ramach klinicznych diagnoz, to co od wieków przewijało się w traktatach filozoficznych. A mianowicie, że wiele chorób somatycznych jest skutkiem niezdolności kobiety do radzenia sobie ze stresem. Nasz strach przed stresem nie jest do końca uzasadniony. Tymczasem niepożądany jest jedynie zbyt mocny stres lub zbyt stres długotrwały. Okazuje się to zbieżne ze współczesną rzeczywistością kobiety.

 

Psychiatrzy bardzo często podkreślają, że ich pacjenci są dyskryminowani przez innych lekarzy oraz urzędników. Często osoby leczące się na choroby psychiczne nie są traktowane poważnie podczas diagnozy dotyczącej innych schorzeń. Często tak bywa, że nie przyjmuje się na badania chorych psychicznie, którzy zgłaszają się do szpitala z dolegliwościami sercowymi. Ich ból traktowany jest jako urojenie, spowodowane chorobą psychiczną. Tymczasem pacjenci z chorobami psychicznymi umierają dwa razy częściej z powodu zawału lub udaru, niż osoby zdrowe psychicznie. Bo choroby psychiczne mogą czasami potęgować rozwój innych schorzeń naszego ciała. Potęga umysłu jest ciągle niezbadana. Na pewno więc warto myśleć pozytywnie, uśmiechać się i nabierać dystansu w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka mogą wydać się nam tragiczne.

Według WHO, zaburzenia psychiczne dotyczą co piątej osoby na świecie i jest to uwarunkowane przyrostem liczby chorych. Krótko i rzadko wypoczywamy, więc odbija się to na naszym zdrowiu psychicznym. Różnica płci jest coraz dramatyczniej widoczna w statystykach chorób psychicznych. Kobiety na ogół nie zapadają na uzależnienia, czy trudności w kontrolowaniu emocji, tak, jak mężczyźni. Kobiety leczą się z napadów paniki, obniżenia nastroju, fobii, bezsenności, stresu pourazowego. Ponadto, kobiety cierpią na zaburzenia odżywiania, próbując bardzo często swoją nadaktywność połączyć z odpowiednim, wymaganym kulturowo wyglądem. Silna psychika to czasami nie wszystko.


 

W Polsce zaburzenia psychiczne i neurologiczne posiada obecnie ponad półtora miliarda chorych. Stygmatyzacja tych chorób, brak akceptacji i wstyd powodują, że wielu chorych nie szuka pomocy, popadając nierzadko w poważniejsze stadia choroby. Tymczasem, nie warto się bać psychiatry! Nastawiona na rozwiązywanie problemów kobieta nie poddaje się – rozwiązuje kolejny, dotyczący jej zdrowia psychicznego.

Jest to o tyle trudniejsze, że według raportów Najwyższej Izby Kontroli chorzy psychicznie w Polsce leczeni są w niedofinansowanych placówkach służby zdrowia. Tym niemniej, Drogie Panie – nie poddawajmy się! Odpoczywajmy, rozmawiajmy i nie czujmy się odpowiedzialne za wszystkich!

 

 

Przeczytaj również: