Świadomość płci - istota kobiecości

Określenie płci nie sprawia większości z nas problemów. Wystarczy spojrzeć na drugiego człowieka, by ocenić czy jest on kobietą czy mężczyzną. Nasz umysł jest najbardziej wyspecjalizowanym w tym względzie mechanizmem.

Można powiedzieć, że wygląd jest zewnętrznym sygnałem dla otoczenia. Informujemy nasze najbliższe środowisko o swojej osobowości, charakterze, a także świadomości płciowej. A ta ostatnia jest jednym z najbardziej skomplikowanych aspektów ludzkiej osobowości.

Świadomość płci to, definiując najprościej, identyfikowanie się z jedną z płci – męską lub żeńską. Trzeba mieć jednak świadomość, że poczucie kobiecości czy męskości nie zawsze jest tożsame z płcią biologiczną. Takie konflikty stają się podstawą do zmiany płci czy transseksualizmu. W naturalnym stanie płeć biologiczna jest jednak identyczna do płci umysłowej.

 

U współczesnych kobiet świadomość płci jest szczególnie wystawiona na próbę. Maskulinizacja świata zataczała coraz większe kręgi od stuleci. Nie od dziś wiadomo, że świat od zarania dziejów był skrajnie patriarchalny. Jednak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kobiety zaczęły zaznaczać swoją pozycję w świecie, a ruch feministyczny zyskał na znaczeniu. Wydaje się, że świadoma kobiecość odegrała w tym procesie ogromną rolę. Świadomość płci stała się istotą kobiecości.

Świadomość płci kształtuje się już w czasie dzieciństwa. Dziecko jest bardzo dobrym obserwatorem. Zauważa więc, że świat dzieli się na męski i żeński. Czy tego chce czy nie, musi się do tego jakoś ustosunkować, a więc zidentyfikować z jedną z płci. Łatwo z tego wyciągnąć prosty wniosek – świadomość płci jest dość mocno warunkowana kulturowo i środowiskowo.

 

Pierwowzorem kobiecości dla każdej dziewczynki jest matka. W przypadku, gdy matka jest mało kobieca lub, gdy osoba matkująca jest nieobecna w życiu dziecka, dorosła kobieta może mieć problemy z odnalezieniem swojej kobiecości. Finalizacja procesu poszukiwania płciowości następuje podczas okresu dojrzewania. Zmiany hormonalne i psycho-fizyczne umacniają poczucie kobiecości.

 

Warto jednak pamiętać, że kobiecość nie jedno ma imię.

 

 

Przeczytaj również: