Medytacja leczy depresję

Pół godziny medytacji dziennie może oferować ulgę porównywaną do tej dostarczanej przez leki antydepresyjne. Do takich rewelacyjnych wniosków doszli naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore, dokonując przeglądu prawie 50 badań...

Zaburzenia depresyjne, zwane popularnie depresją to zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych. Depresja charakteryzuje się obniżeniem nastroju, zaburzeniem rytmów dobowych, obniżeniem napędu psychoruchowego oraz bezpodstawnym lękiem. Depresję leczy się farmakologicznie, jednak naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore wskazują też inną metodę, jako skuteczne przeciwdziałanie depresji.


Medytacja jest tradycyjną techniką stosowaną w kulturach Wschodu. W ostatnich 30 latach zyskała także ogromną popularność w społeczeństwach zachodnich. Medytacja wydaje się być jedynie formą relaksu. Jest to jednak aktywny trening umysłu służący zwiększeniu samoświadomości. Wiele osób stosuje medytację w celu rozwoju osobistego. Programy medytacyjne są  także w stanie zmniejszyć negatywne konsekwencje stresu. Ostatnie badania wskazują, iż jest również skuteczna w walce z depresją.


Do takich wniosków doszli naukowcy z Johns Hopkins University School of Medicine w Baltimore. Dokonali przeglądu 47 badań klinicznych z udziałem 3515 uczestników łącznie. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że programy relaksacyjne - obejmujące medytację - mogą oferować spore korzyści dla osób cierpiących na depresję. Ponadto efekty ich działania są porównywalne do tych uzyskanych z zastosowania leków antydepresyjnych. Medytacja okazuje się zmniejszać również lęk, ból i stres. Natomiast w ciągu ostatnich lat zapotrzebowanie na leki przeciwdepresyjne stale rośnie. Co ciekawe, znacznie częściej sięgają po nie kobiety.


Medytację można traktować jako swoistą terapię psychologiczną. Badania sugerują zaś, że terapie psychologiczne są równie skuteczne w rozwiązywaniu problemów ze zdrowiem psychicznym jak leki. W dłuższej perspektywie dają nawet lepsze rezultaty. Nie ma jednak jednoznacznych dowodów, że medytacja nie jest po prostu efektem placebo. Pacjent odczuwa poprawę, ponieważ się jej spodziewał. Mimo wszystko przeciwdepresyjnym efektom medytacji nie towarzyszą skutki uboczne, doświadczane przez osoby zażywające farmaceutyki. Nie ma także żadnych dowodów na jakąkolwiek szkodliwość programów medytacyjnych. Bez względu zatem na skuteczność, medytacja jest całkowicie bezpieczna.
 

Przeczytaj również: