Ciało i Sztuka

Sztuka pojawia się we wszystkich dziedzinach życia. Ale niezaprzeczalnie najbardziej fascynująca jest ta, która dotyczy samego życia – czyli naszego ciała. Zbiorem dzieł z całego świata w fascynujący sposób prezentujących ludzkie ciało jest serwis...

Serwis internetowy CiałoiSztuka.pl jest prezentacją niezwykłego dorobku najróżniejszych światowych artystów, powiązanych z różnorodnymi formami sztuki. Ciało jest wspólnym mianownikiem, tego co tworzą. Wielu artystów swojej twórczości dostrzegło ludzkie ciało. Pełne piękna i mówiące do nas poprzez swój kształt, ułożenie, czy kolor. Ciało to księga!

Ciało ludzkie, zarówno kobiece, jak i męskie - z samej swojej natury jest dziełem sztuki. Artyści wykorzystuje w swojej narracji z nami, próbują zachwycić nas lub przestraszyć. Może też zmanipulować?

Przybywa artystów na stronie CiałoiSztuka.pl. Zaprezentowany tam został Pino Daeni, włoski malarz zmarły w 2010. W obrazach Pino Daeni kobiece ciało naprawdę tchnie wrażeniem miłości, ciepła i nostalgii.

 Z kolei Lu Cong, wybitny amerykański malarz, poprzez portrety prezentuje odbiorcy plejadę anielskiego i demonicznego zbioru psychologicznych osobowości. Lęki, obawy i bezbrzeżna tęsknota, czyli to, co jest charakterystyczne dla współczesności.
  

Przeczytaj również: